Info från styrelsen

Årsmöte TJSSKAngående årsmöte för TJSSK har styrelsen beslutat att senarelägga årsmötet på grund av den pågående Corona-epedemien med dess restriktioner och vår förhoppning är att vi skall kunna ha det senare vår/försommar och då kanske utomhus beroende på då gällande restriktioner. MedlemsavgifterLika förra året skickas inte inbetalningsblanketter ut per post utan dessa betalas in av Läs mer…