Info från styrelsen

Årsmöte TJSSK
Angående årsmöte för TJSSK har styrelsen beslutat att senarelägga årsmötet på grund av den pågående Corona-epedemien med dess restriktioner och vår förhoppning är att vi skall kunna ha det senare vår/försommar och då kanske utomhus beroende på då gällande restriktioner.

Medlemsavgifter
Lika förra året skickas inte inbetalningsblanketter ut per post utan dessa betalas in av var och en personligen.
Betalningsmottagare: Trosa Jakt- och Sportskytteklubb
Bankgiro: 375-0163
Medlemsavgifter: Senior 200 kr.  Junior 50 kr.  Familjer 250 kr.

Allmänt
Som ni alla vet så har vi haft svårt att hålla igång vår verksamhet under 2020 på grund av Corona.

Det drabbar oss alla som vill utöva vår trevliga sport och träna våra färdigheter i skytte.

Det drabbar även klubben ekonomiskt med verksamhetsbortfallet så vår förhoppning och önskan är att ni betalar in medlemskapet så snart ni har möjlighet för att stödja klubben även om vi inte ännu riktigt vet hur 2021 kommer att se ut.

All verksamhet har inte stått still utan våra banor har besiktigas av polisen.Dessa har nu förbättrats och är i toppskick och säkra då vallarna har luckrats upp, betongmurar förlängts och klätts in enligt föreskrifterna samt  skjutgränsmarkeringar förbättrats.

Varningsskyltar har förtätats runt vårt riskområde.

Diket har grävts ur för att förhindra översvämning i våra kastarkurarInskjutningskuren är flyttad till en ny plats för korrekt inskjutningsavstånd.

Giraffstallet har snyggats till med fasadrenovering och målning.

Banan har försetts med kameraövervakning.

Rensning av vår klubblokal från ”lagrat skräp” har utförts.Dessa arbeten har förtjänstfullt letts av och till stora delar även utförts vår skjutbanechef Gunnar Henriksson med hjälp av några engagerade medlemmar.
Styrelsen Trosa Jakt- och Sportskytteklubb

En reaktion till “Info från styrelsen

  1. Fantastiskt med allt arbete som har utförts även under rådande situation, tack för det. Nu hoppas vi att vi kan öppna upp snart 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *