Om Klubben

OM KLUBBEN


Trosa Jakt och Sportskytteklubb bildades 16 mars 1940 på initiativ av direktör Carl Mathiesen på Stensund. Jaktskyttebanorna har utvecklats från den allra första lerduvebanan vid Stensund till dagens anläggningar vid Trostorp. Möjligheter finns till skytte på såväl älg- och 50-meters bana, som hagelskytte i form av nordisk trap, automat trap och Skeet. Vi har även en Compact Sporting anläggning med 14 kastare. Kulvapen såväl som hagelvapen finns för utlåning. Klubben har idag ca. 350 medlemmar.

Styrelsen: 2018
Ordförande: Janne Norberg
V. Ordförande: Tomas Hansén
Sekreterare: Anneli Olsson
Kassör: Curt Engström (070-763 08 14)
Skjutchef: Patrik Karlsson
Ledamot: Christer Forslund
Ledamot: Björn Eriksson
Suppleant: Torgny Lisjö
Suppleant: Johan Rixon