importera ics till iphone

  1. Klicka på ICS filen, en lista över kalender event visas
  2. klicka på Lägg till alla / Add all välj sedan den kalender som du vill addera klubbens träningar mm till.
  3. tryck på ”home” knappen, öppna kalendern. Du ska nu se de importerade kalender bokningarna.

  1. Tap the ICS file name in the email message window. A list of events appears.
  2. Tap ”Add All”, and then tap the calendar to which you want to add the ICS calendar file events, and then tap ”Done”.
  3. Press the ”Home” button. Tap the ”Calendar” icon on the iPhone’s home screen to access your newly imported ICS calendar events.