Grispasset

3moment

  1. Avstånd 50m, med stöd (som åtel). Krav 4/4 skott i träffområdet.
  2. Avstånd ca 50m, med visst stöd (skjutkäpp, 2ben). Krav 4/4 skott i träffområdet.
  3. Avstånd 30m, med stöd (fritt skytte eller skjutkäpp m ett ben ok). Gris rörlig, framme 3sekunder. Krav 4/4 skott i träffområdet. Man får göra flera försök på moment som inte blir godkänt.