Bli Medlem

För att bli medlem i TJSSK ska du göra följande:

Betala in medlemsavgiften på Banken med hjälp av ett inbetalningskort.
Ange namn, adress, postadress, telefonnummer samt födelseår på inbetalningskortet.

Avser medlemsavgiften hela familjen anger så ska du även ange familjemedlemmarnas namn och födelseår.

Föreningen skickar av kostnadsskäl inte ut några medlemskort.

Medlemsmatrikel uppdateras omgående, och en kopia finns alltid tillgänglig i klubbhuset.

Betalningsmottagare: Trosa Jakt- och Sportskytteklubb
Bankgiro:  375 – 0163

Medlemsavgiften i TJSSK är:

Senior: 200kr
Junior: 50kr
Familjer: 250kr