Problem med websiten

Vi hade problem med websiten under en tid. Event/träningstillfällen visades inte korrekt eller inte alls. Vi har förhoppningsvis löst detta nu genom att uppdatera websystemet och dess tillägg (plugin). Ytterligare Läs mer…

Arbetsdagen är lördag 1 juni

Fel datum i kalendern, Nu Rättat. Varmt välkomna lördag 1 juni kl 10-15. så bygger vi banor så det blir ytterligare en fantastisk lerduvestig. Jag beklagar förvirringen och oredan!